Gemeente Langedijk blijft op duistere wijze geld uitgeven!

We weten inmiddels allemaal hoe het financieel is gesteld met Langedijk en niet in de laatste plaats de culturele verenigingen en instellingen. Ondanks al het geblaat in de Langedijker raad blijven de op één volgende Colleges onduidelijke stukken naar de raad sturen waaruit je als buitenstaander alleen maar kunt opmaken dat Langedijk een raad heeft die uit wel zeer incompetente leden bestaat. Het is natuurlijk makkelijker om het College van alles de schuld te geven, maar het zijn uiteindelijk de raadsleden die een College in het zadel houden en zolang 21 raadsleden hun stukken niet of niet goed lezen, zal het hier in de gemeente financieel slecht blijven gaan. Ik heb tenminste nog geen enkele vraag zien of horen stellen naar aanleiding van “Evaluatie vaartoezicht 2014”.

Voor het vaartoezicht zijn toezichthouders ingehuurd ter aanvulling op het reguliere politietoezicht. Voor het toezicht op het varen is Recreatie Noord-Holland NV ingehuurd voor een bedrag van € 15.000,00 en daarvoor brengt deze NV 64 uur in rekening, waarvan 7 uur voor de voorbereidingsfase en eindrapportage. In de evaluatie valt ook te lezen dat deze inhuur plaatsvindt net als de zes voorgaande jaren en ik zou me dan als raadslid afvragen: “Waarom ieder jaar weer een ‘voorbereidingsfase” op de rekening wordt opgevoerd? Het komt toch ieder jaar weer op hetzelfde neer. Neemt niet weg dat op uurbasis dit vaartoezicht op € 234,38 per uur neerkomt, maar daarvoor varen twee toezichthouders 27 uur op de Langedijker wateren. Totaal komt het aantal uren voor deze toezichthouders dan op 54 uur en 7 uur voorbereidingsfase en eindrapportage: Totaal 61 uur!

Hieronder de tekst uit “Evaluatie vaartoezicht 2014”

Er zijn toezichthouders ingehuurd van Recreatie Noord-Holland NV, een bedrijf dat ten behoeve van gemeenten en andere overheden allerlei toezichttaken uitvoert. Hiervoor is door de gemeenteraad een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld.

 Recreatie Noord-Holland NV heeft in totaal veertien keer toezicht gehouden. Totaal is met dit toezicht 64 uur gemoeid, waarvan 7 uren zijn besteed aan de voorbereidingsfase en eind rapportage. Het aantal daadwerkelijke vaaruren met het toezichtvaartuig bedroeg 27 uur, dit is met twee toezichthouders op de boot. Het aantal uren dat dit vaartuig door Recreatie Noord-Holland NV per controle werd ingezet bedroeg minimaal 2 uur en maximaal 4 uur.

Volgens mij klopt de uren verantwoording hier niet. Ik mis drie uur en ik mis de vragen daarover van de raadsleden die een controlerende taak hebben.

Een andere vraag die een raadslid volgens mij zou moeten stellen is naar aanleiding van punt 4.5 Andere overtredingen, want wat schrijft men daar?

Het met teveel alcohol besturen van een vaartuig zijn overtredingen die door de toezichthouders niet zijn waargenomen.

Men controleert op waarneming naar alcohol? Daar zijn toch andere methoden voor die daarvoor worden ingezet? Als je op een mooie zomerse zaterdag of zondag langs de waterkant zit te kijken naar al die botenbezitters die in optocht hun eigendommen showen dan zie je toch maar bij uitzondering schippers die niets drinken of een flesje water. Het is één groot drankgelach en dat kan men niet waarnemen? Is dit onder invloed van de portefeuillehouder Horeca, de columnist Hans Cornelisse, dat hier niet strenger op wordt gecontroleerd?

Geef een reactie