U leest...

geen categorie

Glazig uit je ogen kijken wil nog niet zeggen dat je transparant bent!

Er is ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vanuit alle partijen voor gehouden dat er gestreefd werd naar een transparant gemeentebestuur, want de burger had recht op een bestuur dat eerlijk, open en onbevangen voor de burgers zou zijn.

Het heeft ertoe geleid dat we op dit moment een College hebben dat is voortgekomen uit; 

Hierboven een screenshot van de gemeentelijke website. Achter politieke partij staat duidelijk de nieuwe partij vermeld en achter het mailadres de naamgeving van het collectief.

De wethouders van het College van Dijk en Waard zijn niet meer bij een politieke partij aangesloten of durven niet meer voor hun politieke afkomst uit te komen. Ze wekken de suggestie dat zij tot de politieke groepering “College van B&W” behoren en dat is een partij die bij de laatste gemeenteraadsverkiezing niet op de kieslijst voorkwam.

Toch moeten zij tot één en dezelfde groepering behoren, want ze delen, met uitzondering van wethouder John Does één en hetzelfde emailadres.

Een email sturen aan één van de wethouders is als vissen in troebel water, want je ontvangt geen ontvangstbevestiging of andere mededeling als dat jouw mail wel bij de juiste persoon terecht is gekomen. Ambtelijk ontving je in het verleden nog wel eens bericht als je mail of brief op de verkeerde afdeling was gekomen dat hij doorgestuurd werd naar de juiste persoon, maar wethouders en hun ambtelijke aanhang vallen blijkbaar buiten dat soort regelgeving.

Ook op de website van de gemeente krijg je als burger niet de informatie die duidelijkheid geeft wat je als burger/inwoner kan verwachten bij het sturen van een brief en/of mail aan College, gemeenteraad of ambtelijke organisatie. Vandaar dat ik, liefhebber van een transparant bestuur, twee maanden geleden via het ‘contactformulier’ op de website van Dijk en Waard de navolgende vragen stelde;

“Ik heb wat vragen m.b.t. correspondentie met mijn gemeente, College, raad e.d.

Op de website van de gemeente is daar niets van terug te vinden.

Hoe zit het met de afhandeling van een brief die aan de burgemeester en/of wethouder wordt gestuurd? Wordt daar een ontvangstbevestiging van gestuurd aan de afzender?

Kan correspondentie aan de gemeente ook worden afgegeven aan de balie op het gemeentehuis en wordt er dan ook een ontvangstbevestiging ter plekke afgegeven?

Wat gebeurt er met emails aan het `college, gelden daar zelfde regels voor als schriftelijke correspondentie? Het huidige College verschuilt zich voor mails achter een ‘bestuurssecretariaat’, hoe is voor de afzender controleerbaar dat de mails ook werkelijk bij de betreffende persoon terechtkomen? Of is het wenselijk geen mails te sturen, maar slechts schriftelijk contact met hen op te nemen?

Hoe is de gang van zaken m.b.t. correspondentie gericht aan de raad?”

Blijkbaar zijn ze op de Parelhof dermate druk met het verhelpen van de technische storingen rondom de ‘ouwehoertafels’ in De Binding dat er niemand meer is om de moeilijke kwestie van vragen over correspondentie te beantwoorden. Na twee maanden is het ze nog niet gelukt om antwoord te geven. Er zit blijkbaar nog steeds een ambtenaar glazig naar zijn/haar beeldscherm te staren en vraagt zich af wat hier mee moet gebeuren. Zo’n nieuwe gemeente valt ook allemaal niet mee, moeten we blijkbaar maar denken. 

‘Dijk en Nikswaard’ is een naam die op dit moment de lading beter zou dekken voor deze gemeente. Morgen, in een brief, maar eens richting het College om opheldering vragen en er een officiële klacht aanhangen, want bij het innen van gemeentelijke belastingen geeft men de burger ook niet alle tijd van de wereld om te betalen.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief