U leest...

geen categorie

Juf, wat voor werk doe je eigenlijk?

Daar moest ik aan denken toen ik mevrouw Visser van de ChristenUnie in de raad van Dijk en Waard afgelopen dinsdag haar verbolging hoorde uitspreken over het feit dat beelden van haar waren opgedoemd in een podcast van de Forum voor Dijk en Waardfractie. 

Zij deed een vooraankondiging om een en ander in het eerstkomende seniorenconvent te bespreken, want zo gaan raadsleden blijkbaar niet met elkaar om in Dijk en Waard.

Mevrouw Visser moet toch eigenlijk vooraf hebben geweten waar ze aan begon toen zij zich bereid verklaarde om raadslid te worden en toetrad tot de categorie ‘publieke vertegenwoordigers’. Het is net als in het theater; op het moment dat je het podium betreedt, maak je onderdeel uit van de publieke kritiek. 

De tijd heeft ook in het openbaar bestuur niet stilgestaan. Waar je vroeger nog wel eens in de politieke achterkamertjes zaken naar je hand kon zetten is er op het gebied van communicatie veel veranderd. Dat is niet alleen gebleven bij het geven van andere namen aan commissievergaderingen door ‘vergadertafels of discussietafels’, maar is voor de in de politiek geïnteresseerden nu ook uitgebreid thuis te volgen en na te zien. Thuis kan je het geluid tenminste afzetten.

Eén van de weinige politieke, niet openbare, achterkamertjes is tegenwoordig nog het seniorenconvent en het is dan ook wel tekenend dat mevrouw Visser haar punt juist in dat achterkamertje behandeld wil zien. De Gristelelijke partijen blijken nog steeds wat moeite te hebben met de openbaarheid waarin ze vandaag de dag optreden.

Nu lijken meerdere personen in de huidige raad daar wel moeite mee te hebben. Zelf maak ik graag gebruik van screenshots die ik maak van vergaderingen, omdat ik me veelal stoor aan de wijze waarop raadsleden naar buiten treden zonder ook maar enige rekening te houden met hoe zij op de kijkers overkomen. De wijze waarop een aantal van hen niet in staat is om gedurende een betoog in de camera te kijken en de wijze waarop ze hun betoog hebben voorbereid, is, zou dit mogen van juffrouw Visser, hemeltergend. Veel van hen lijken ook niet te beseffen dat er inwoners zijn die het bij het beluisteren van deze vergadering ook heel duidelijk het gezicht moeten zien, omdat zij het anders niet kunnen verstaan. De combinatie van lip en geluid zijn voor velen bittere noodzaak. Daar zijn ze onder andere bij Forum voor Dijk en Waard nog niet achter, want daar wordt gekakeld zonder dat de kakelaar in beeld is, terwijl de haan die er wel in beeld naast zit uit zijn ogen kijkt of het nog te vroeg is om uit de veren te komen. 

Mevrouw Bosscher voert hier het woord voor Forum voor Dijk en Waard. Dat u niet denkt dat hier een kunstfluiter optreed.

Ik maak hier op mijn weblog dankbaar gebruik van de beelden die publiek toegankelijk en openbaar zijn en neemt u maar van mij aan dat ik dat blijf doen zolang er mensen zijn die gekozen hebben om deel uit te maken van het openbaar bestuur.

Regelmatig stuur ik in blinde kopie aan raadsleden, steunfractieleden, leden van Provinciale Staten en leden commissie Binnenlandse Zaken berichten als er weer iets op mijn weblog is geplaatst dat hen zou kunnen betreffen. Dat doe ik in mijn ogen op een nette manier; Te uwer informatie, de link naar het artikel, en met vriendelijke groeten. Ik heb wel eens een reactie gehad van een steunfractielid van Lolaal Dijk en Waard dat hij die onzin niet meer wilde ontvangen en dat heb ik hem toen ook van harte toegezegd dat niet meer te doen op het moment dat hij niet meer in het openbaar bestuur zou zitten en zijn emailadres ook niet meer op de gemeentelijke site zou staan. Daar komt bij dat een artikel niet gelezen hoeft te worden en niemand dwingt de ontvanger van het bericht ook de link te openen.

Wat wel een heel kwalijke zaak is, is het feit dat het College van Burgemeester en Wethouders van Dijk en waard, met uitzondering van wethouder Does, zich verschuilen achter het bestuurssecretariaat.

Van maandag 9.30 uur tot vrijdag 12.00 uur kan je via dat secretariaat de bestuurlijke kluit proberen te benaderen, maar als die lui het weekend ingaan en er zijn zaken die geen uitstel kunnen hebben dan blijft er voor de burger niets anders over dan om 112 te bellen en hen te vragen of een betreffende wethouder contact wil opnemen. Een mailtje zou uitkomst kunnen brengen maar dit schijnt de manier te zijn waarop onze burgemeester en wethouders invulling geven aan hun bestuursstijl de burger nauwer bij hun bestuur te betrekken. Simpel gezegd; DE LEUGEN REGEERT!

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief