Kiezersbedrog Christen Unie en Kleurrijk Langedijk.

Afgelopen zondag verstuurde de kritische burger Bartje Muurling zijn 69ste nieuwsbrief. De tijd dat een dergelijk nummer nog iets bij hem teweeg bracht lijkt inmiddels lang vervlogen.

De leeftijd heeft er ook toe geleid dat de kritische Muurling zelf niet tegen kritiek kan op zijn schrijfsels. Daardoor ontvang ik al heel lang zijn nieuwsbrief niet meer van hem. Nu komt die nieuwsbrief via andere routes toch wel op zijn plek en het moet gezegd Bart had dit keer wel weer een ogenopener tot slot. Want wat schrijft Bartje: “Tot slot even over de bewoners van het Broekerplein die worden geplaagd dooroverlast van geluid, stank en fijnstof van vrachtauto’s die onder hun balkon door rijden. De gemeente is er alweer in geslaagd een groep inwoners van zich te vervreemden en naar de Ombudsman te jagen. Die van de Boomgaard zullen zich erin herkennen. Wij gaan het dossier bestuderen en zullen helpen daar waar wij kunnen.”

Dat gaat interessant worden dacht ik bij mezelf, want dat heb ik vaker gelezen in de nieuwsbrieven van Bart en daarna bleef het angstvallig stil.

De kans dat het in deze kwestie heel stil blijft en het dossier, als het al tot stand komt, volledig zal zijn valt te betwijfelen. Punt is namelijk dat de favoriete fractievoorzitter van Muurling, Wim Nugteren, wethouder van verkeer was ten tijde van de ontwikkeling van het masterplan Winkelcentrum Broekerveiling. En neem één ding van mij aan, Bartje zal zijn favorietje niet gaan afvallen, die steekt zijn kop net zo diep in het zand als Gristen Unie Wim Nugteren dat alweer jaren doet. Op de achtergrond speelt er nog iemand mee, Annelies Kloosterboer van Kleurrijk Langedijk, zij is echter wel zo sluw om haar vazal Leon Schuijt de kooltjes uit het vuur te laten halen.

Wat is het geval: In juli 2008 werd na lang onderhandelen het Masterplan Winkelcentrum Broekerveiling gepresenteerd. In de periode 2006-2010 was Wim Nugteren wethouder van verkeer in de gemeente Langedijk. Op de planfunctiekaart van het Masterplan, d.d. juli 2008, bron; SVP architectuur& stedenbouw is een bevoorradingsweg gepland, zoals die vandaag de dag ook is gerealiseerd.

 

Op 28 oktober 2008 werd in de gemeenteraad van Langedijk dit plan aangenomen.  Groen Links en Hart voor Langedijk waren tegen (In de jaren dat Jan Stam nog fractievoorzitter was kon je Hart voor Langedijk schrijven, sinds de politieke wedergeboorte van Boonstra is het Hard voor Langedijk). De partij van Leon Schuijt was voor het plan, ook zijn huidige fractievoorzitter stemde in met het plan en de bevoorradingsroute.

 

 

Ook in de actualisatieschets van 2009 is de bevoorradingsroute ingetekend zoals hij vandaag de dag is gerealiseerd.

 

 

Er zijn uit die tijd geen berichten bekend dat wethouder Nugteren in het College vragen heeft gesteld in verband met de luchtkwaliteit en de uitstoot van gassen en roet nabij het te bouwen appartementencomplex en ook Annelies Kloosterboer heeft zich er in die tijd nooit druk overgemaakt, hetgeen inherent is aan de persoon Kloosterboer. Je nergens in verdiepen, maar wel van je laten horen als er ergens in Langedijk onvrede is. Kiezers zijn toch niet op de hoogte van de voorgeschiedenis, dus ze hoeft nooit bang te zijn om daarop aangesproken te worden. Gristen Unie Nugteren is van precies hetzelfde kaliber.

In het bestemmingsplan Winkelcentrum Broekerveiling e.o.- 25 maart 2010 is in de verbeelding/tekening dezelfde bevoorradingsroute getekend. Tekstueel pag.16 van het bestemmingsplan staat geschreven: “Aan de Oostzijde van het plein bevindt zich een laad- en losroute. Er wordt naar gestreefd deze route tijdens venstertijden te gebruiken. Aan het water komt een verblijfsplek.”

Hier staat op zich wel iets heel bijzonders; “Er wordt gestreefd deze route tijdens venstertijden te gebruiken”. Daar wordt niet mee bedoeld dat de vrachtauto’s zoveel mogelijk moeten rijden als de bewoners aan hun venster zitten te kijken naar de auto’s, maar is toen ooit bedoeld om de bevoorradingsroute maar tijdens een beperkt aantal uren, door de gemeente vast te stellen, open te stellen.

Kleurloos Langedijker Schuijt en Gristen Unie Nugteren hoor je daar niet over en dat is weer tekenend voor de Langedijker politiek. Ze zijn niet op de hoogte van zaken waar ze ooit hun ja-woord aan hebben gegeven.

De lokale pers is wat dat betreft helemaal een zooitje dat bestaat uit niets wetende broodschrijvers en die gaan wel mee met een paar onwetende lokale politici. Want zolang de onwetendheid intact wordt gehouden, blijft er nog lezerspubliek, lijkt men als beleid te hebben bij het Noordhollands dagblad.

Wat op zich wel aardig is, is het feit dat Wim Nugteren in een mail van 16 november 2016 09:00 aan raad- en burgerraadsleden, collegeleden, projectmedewerker, dorpsbeheerder, vertegenwoordigers Dorpsplatform, redactie en griffie medewerkers blijk geeft van enige zelfkennis op dat punt. Hij schrijft: (citaat) “Echter de praktijk wijst uit dat we dan als raad achter de raadstafel tot een besluit te komen en dat het eindresultaat is dat er niets veranderd. Tekort aan kennis van de praktische situatie, verzanden in regels en niet bij machte om het praktisch probleem op te lossen is de oorzaak dat er niets verandert, schat de Christen Unie in.” Als je toch zoveel zelfkennis hebt en je wilt echt iets voor de gemeenschap betekenen dan stap je toch op als raadslid!

Benieuwd waar Burgerrekenkamer Bartje mee zal komen in zijn dossier!

Zelf denk ik dat het goed zou zijn om de venstertijden uit 2010 maar weer van stal te halen. Er was tenslotte een meerderheid voor.

Deze foto’s zijn van vanmorgen, 16 augustus 2017, en laten de situatie zien waaraan wethouder Nugteren in 2008 zijn instemming aangaf.

 

Geef een antwoord