U leest...

geen categorie

Steun Museum Broekerveiling of “Goed geld naar kwaad geld gooien!”

Morgenavond vindt aan de ouwehoertafels in De Binding de bespreking plaats van de smeekbede “ErVAAR een traditie van innovatie en groente en tuinbouw” van Museum Broekerveiling om geld te gooien in het water van hun lighallen.

Deel van de omslag van de veilingplannen.

Ik vrees dat de huidige coalitie van Dijk en Waard voor het duurste plan zal kiezen, want het zijn partijen die het geld graag in het water gooien. Kleurrijk Langedijk, Hard voor Langedijk en Dorpsbelang Langedijk hebben in het verleden al laten zien wat hun voorkeur is op dat punt. We spreken in Langedijk al jaren over Museum Broekerveiling, maar wat is nu eigenlijk een museum? Musea hebben over het algemeen een uitgebreide collectie waardoor ze regelmatig hun exposities kunnen wijzigen. Van de Broekerveiling kan je veel zeggen, maar beslist niet dat ze een collectie hebben die vaak gewijzigd kan worden. Je kan de schoffel of hark wel af en toe een ander plekje geven in je gebouw, maar het blijft dezelfde schoffel en hark. Welbeschouwd kan je zeggen dat de Broekerveiling veel is; pretpark, botenverhuurder, kinderboerderij en veiling, maar het is verre van een museum.

De Broekerveiling is een historisch pand dat bij het honderdjarig bestaan 120.000 bezoekers had, maar in de jaren daarna terugzakte naar de 40-tot 50.000 bezoekers. De afgelopen dertig jaar is er alles aangedaan om die bezoekersaantallen op te krikken, maar dat is nooit gelukt en dat zal ook nooit lukken. 

In de 42 jaar dat het museum bestaat laten ze in hun plannen voor de toekomst voor het eerst iets horen waaruit je zou kunnen afleiden dat ze begaan zijn bij het Oosterdel. Blijkbaar staat het water hen tot de lippen en proberen nu goede sier te maken.

Uit wat ze nu in hun plannen schrijven; 

“Maar ook het gebied waar het museum in staat en dat onmisbaar is om het verhaal van de tuinderij te vertellen en te begrijpen staat onder druk. De akkertjes in het Oosterdelgebiedworden onderhouden, maar dit is een zware taak, en sommige delen dreigen verloren te gaan. De activiteiten van de woelrat en de komst van een exotische rivierkreeft die de eilanden ondergraaft versnelt dit proces. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat ook de golfbewegingen van boten bijdragen aan de afkalving van de oevers.” moeten we blijkbaar opmaken dat ze ernstig ongerust zijn over de wijze waarop het gebied wordt beheerd en onderhouden. 

GELD voor het museum blijkt in hun stuk de oplossing te zijn om het gebied te onderhouden. 

Drie scenario’s.

In drie scenario’s; ‘weinig’ geld, ‘meer’ geld en ‘veel’ geld wordt de toekomst van het Oosterdelgebied aan onze ‘wijze’ raadsleden voorgesteld. Bij ‘weinig’ geld is het Oosterdelgebied volgens het museum ernstig in gevaar, zo ernstig zelfs dat het dreigt weg te zakken. Bij ‘meer’ geld lijkt de redding voor het Oosterdelgebied nabij. Vorig jaar kreeg de gemeenteraad van Langedijk slechts twee scenario’s voorgesteld, namelijk die van ‘weinig’ geld en die van ‘veel’ geld. Nu we een jaar verder zijn en de raad van Langedijk de besluitvorming heeft doorgeschoven naar de raad van Dijk en Waard is bij het museum het besef gekomen dat de optie van ‘veel’ geld voor deze raad niet haalbaar zal zijn en hebben ze, na een nieuw onderzoek een tussen scenario het leven doen zien. Door in deze optie als redder van het Oosterdelgebied naar buiten te komen, hoopt men de argeloze raadsleden over de streep te trekken, want het museum stelt dat het Oosterdelgebied door regulatie beter behouden zal worden!

Wie, hoe, wat en wanneer?

Wie, hoe, wat en wanneer die regulatie gaat plaatsvinden, staat nergens te lezen, maar het bekt wel lekker en zal bij onze kritiekloze raadsleden als gesneden koek worden gevreten.

Je valt al lezende van de ene verbazing in de andere. 

Er heeft iemand van het onderzoeksbureau ontdekt dat museum Broekerveiling een regionaal museum is. Dat was het 42 jaar geleden al en onder de eerste directeur en die heeft in de eerste 10 tot 15 jaar het product Museum Broekerveiling ook heel sterk in de regionale markt geplaatst. De Broekerveiling is voor zijn bezoekersaantallen echter sterk afhankelijk van het weer. Als he geen strandweer is of als het heel lang achter elkaar strandweer is dan komen bezoekers naar de veiling. Daar hoef je geen duur onderzoeksbureau naar te laten kijken, maar dat valt te zien door de bezoekersaantallen over al die jaren te vergelijken met het weer dat we in die jaren hadden.

Wat wel weer heel tekenend is bij de bedelpartij van het museum en dat zie je ook weer terug in de wijze waarop onze raadsleden omgaan met de besluitvorming is het feit dat Museum Broekerveiling net doet alsof het voor een toekomstbestendig Museum Broekerveiling van belang is dat er draagkracht bij de lokale bevolking nodig. Daarmee steken ze de raadsleden van Dijk en Waard een veer in hun reet door hen als de spreekbuis van de lokale bevolking te bestempelen in de wetenschap dat verder geen enkele inwoner van Dijk en Waard ook maar een mogelijkheid heeft om over die plannen mee te praten.

Ruim veertig jaar Museum Broekerveiling heeft aangetoond dat het een PUUR regionaal museum is. Het trekt bezoekers uit de hotels, de campings en de dagtochten in onze regio. Van Den Helder tot Haarlem en van Enkhuizen/Medemblik tot Bergen/Schoorl. Met geldinjecties van drie, vier of zes miljoen vermeerder je nooit en te nimmer het aantal bezoekers of je moet de weergoden omkopen en het ene na het andere regenachtige zomer hebben.

Ergens beweren ze dat hun plannen ook een enorme impuls betekenen voor de lokale ondernemers en daarom willen ze vanuit de zuidoosthoek van het Oosterdelgebied bezoekers met een boot richting veiling varen en ter hoogte van het Manjoeroplantsoen aan land laten gaan en het laatste stukje naar de veiling te laten lopen. Daarmee sluit je uit dat de horeca rond de veilingbrug niet zal profiteren van de publieke investering die wordt gevraagd. Sterker nog; ze willen een deel van het terrein met de nieuwbouw toegankelijk maken voor publiek zodat je zonder entree te betalen bij het ‘museum’ iets kunt gaan drinken.

Het publiekstoegankelijke gebied.

De kinderboerderij, een attractie op dat terrein, zal of verdwijnen of veel kleiner worden en de horeca rondom winkelcentrum Broekerveiling wordt de dupe van de investering met publiek geld. Verder valt de onderbouwing hoe en wanneer de lokale ondernemers zouden profiteren volledig weg, want die profiteren nu niet en nooit niet.

Afsluitend.

Het Oosterdelgebied heeft een eigenaar en dat is niet Museum Broekerveiling. Onder het huidige beheer is het al heel lang geen stiltegebied meer, maar dat idee wordt in de museumplannen helemaal losgelaten. Dat ze hun plan bestempelen als de vaarroute naar een duurzame en waardevolle toekomst is hetzelfde als Henk van den Heerik vertellen dat Jezus nooit bestaan heeft.

Dit prachtige beeld laat nog maar weer eens zien wat je allemaal met gemeenschapsgeld kunt bedenken.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief