Vreten uit de stemmenruif van Langedijk. Deel 2.

Hart voor Langedijk beloofde drie jaar geleden om bij iedereen langs te gaan die aan het water woont om in samenspraak tot iets ‘moois’ te komen. Als je een beetje kan rekenen dan is het wel duidelijk; “Reken er maar niet op”.

Dit was wat zij ons wilde doen geloven; 

“We zetten in op een groene waterrijke gemeente waarbij we kunnen genieten van een parklandschap en goede vaarroutes Dit doen we door de verdere ontwikkeling van groengebieden bij Sint Pancras (Groene Loper), de ontwikkeling van het Oostelijk Randgebied bij Noord-Scharwoude en met de aanleg en uitbreiding van vaarroutes.” 

Het proza van Kleurrijk Langedijk druipt van de onwetendheid net als de stemmen- en zetelgeilheid; 

“Blauw is het water. Water en Langedijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De visie Langedijk ontwikkelt met Water is nu onderdeel van de structuurvisie. Doorvaarbaarheid Achterburggracht moet snel gerealiseerd gaan worden, evenals de doorvaarbaarheid vanuit de Vronermeerplas via Daalmeerpad, noordkant Sint Pancras richting overig Langedijk en Twuyverhoek. Het herinrichten van Het Havenplein in Broek op Langedijk moet voortvarendopgepakt worden. Dit zou een goede plek zijn om camperplaatsen te realiseren.” 

Ze zouden eens van Langedijk naar Sint Pancras moeten lopen langs de door hun gewenste vaarroute en de verschillende waterpeilen moeten tellen om de onzin van hun verhaal te begrijpen. Camperplaatsen op het Havenplein? Waar moeten de bewoners van het Havenplein hun auto’s dan zetten?

De VVD blijft wat vaag over de uitvoering van de plannen, maar die vreten uit dezelfde stemmenruif dus die komen met het volgende; “We zetten in op een groene waterrijke gemeente waarbij we kunnen genieten van een parklandschap en goede vaarroutes Dit doen we door de verdere ontwikkeling van groengebieden bij Sint Pancras (Groene Loper), de ontwikkeling van het Oostelijk Randgebied bij Noord-Scharwoude en met de aanleg en uitbreiding van vaarroutes.”

Senioren Langedijk doet alleen mee als er financiële mogelijkheden zijn en geen andere prioriteiten; “Doorvaarbaarheid is een wens van vele bewoners, maar vraagt veel financiële inzet. Hier behoudend mee omgaan en de uitvoering in de tijd spreiden.”

De PvdA en de ChristenUnie laten zich in hun verkiezingsprogramma’s niet uit over wat men nu noemt een ‘Masterplan’, dat siert hen. Die zaten blijkbaar niet op waterrijke stemmen te wachten.

GroenLinks trekt zich al helemaal niets aan van de Langedijker doorvaarbaarheidsgekte:

“In de begroting 2018 is voor “doorvaarbaarheid” in Langedijk meer dan € 3,4 miljoen investeringsruimte gereserveerd. Hiervoor wordt de historische vaarverbinding Achterburggracht in Noord en Zuid Scharwoude (deels) hersteld, is Sint Pancras vanaf Vroonermeer Noord tot de Twuyverweg per kano bereikbaar en worden voorbereidingen getroffen voor de revitalisatie van het havengebied Broek op Langedijk. GroenLinks Langedijk stelt andere prioriteiten. Langedijk is nu al goed per koolvlet en kano doorvaarbaar èn doorschaatsbaar. Nieuwe woonwijken zijn en worden op de watergangen aangesloten en dat willen we koesteren. Geld kun je maar één keer uitgeven. Daarom gaat onze voorkeur er naar uit om deze € 3,4 miljoen anders te besteden. Bijvoorbeeld aan betaalbare woningbouw en voor goede zorgvoorzieningen.”

Nadat ik woensdagmiddag de leugen las dat de woningen op het Rodeoterrein aan doorvaarbaarwater van minimaal 8 meter breed zouden komen, ben ik in de pen geklommen om de fractievoorzitters en raadsleden het volgende te vragen;

Geachte fractievoorzitters en leden van de raad,

In de planontwikkeling voor het Rodeobedrijventerrein wordt gesproken m.b.t. de doorvaarbaarheid, dat voor doorvaarheid een minimale breedte van de watergang van 8 meter aangehouden dient te worden.

Echter als die maten kloppen om doorvaarbaarheid te kunnen realiseren dan is het in mijn optiek een vreemde zaak dat om vanuit Broekrijk en Rodeoterrein aan te kunnen sluiten op doorvaarbaarwater de watergang bij de Dubbele Buurt maar 3 meter breed is. Zijn de raadsleden en de wethouder niet op de hoogte of wordt de toekomstige bewoners een worst voorgehouden?

Ik hoor graag wat of hier speelt.

Met vriendelijke groeten,

Martin Wagenaar

Of ik een reactie verwacht? Ja die verwacht ik wel van een paar partijen. Sterker nog, ChristenUnie en GroenLinks reageerden zoals ik dat ook eigenlijk wel van hen gewend ben.

Kijk die lokale partijen die ons met overlast en schulden opzadelen daar hoef je niets van te verwachten. Je heft je partij op en gaat vrolijk verder onder een nieuwe naam en tegen de tijd dat de overlast echt de spuigaten uitloopt, verschuil je je door te verwijzen naar de partijen die dat in het verleden hebben bekokstoofd. Zo’n figuur als Calimero de Boer van Lok Aal Dijk en Waard die huilebalkt een beetje op facebook over jongeren die kritiek van ouderen krijgen over windmolenparken en dat is niet eerlijk. Het valt echter wel op dat deze ‘grote leider’ zich gedraagt als een paling in een emmer snot en in alles lijkt op de politici die ik in mijn tienerjaren al zag huichelen en draaikonten. Zal dit kameleongedrag van De Boer komen, omdat hij zich makkelijk aanpast aan de ‘ouwe lullen en wijven’ die hem in zijn fractie omringen?

Gehoord de reacties uit de omgeving van het Rodeoterrein kan de projectontwikkelaar uitzien naar een lange periode van procedures tegen wat hij daar denkt te willen ontwikkelen. Hij zal zijn dank daarbij vooral uit moeten laten gaan naar die partijen die ‘burgerparticipatie’ hoog in het vaandel hebben staan, want de leugen regeert in Langedijk.

Het zal hier nog vaak aan de orde komen. Dat we het in Langedijk nog meemaken dat er voor november van dit jaar een VAARBELEID hebben vrees ik dat ik in herhaling moet vallen, want kan je rekenen, reken dan niet op onze lokale raadsleden.

Geef een reactie