U leest...

geen categorie

Zij die het volk vertegenwoordigen, weten niet, wonen er niet en hebben de lasten niet. 

Een juffertje in ’t Groen gaat uitjes verkopen in Dijk en Waard, kosten € 9900 voor het maken en uitzenden van een item op RTL4, kappers- en ambtenaren kosten ter voorbereiding al gauw € 5000. Wat is het beoogde resultaat? Hoe gaan we dit bemeten? Waarom wordt dit gedaan? Welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag? Wie heeft dit bedacht, uitgevoerd en controleert dit op resultaat?

Investeringen in ‘havenpark’ en museum Broekerveiling!

Welk publieksonderzoek ligt ten grondslag aan de plannen rond museum Broekerveiling.

Waar, wie, hoe, wanneer kwamen en komen tot vandaag de dag de bezoekers naar museum Broekerveiling en hoe zit het met dezelfde vragen met betrekking tot de nieuwe plannen?

Een regionaal museum is en blijft altijd een regionaal museum en afhankelijk van het vakantieweer blijf je afhankelijk van de regio en het weer. Een groei van 50.000 naar 75.000 bezoekers zal je binnen je regio NOOIT maken, zelfs niet met extreem slecht vakantieweer, want dan gaat men al snel naar huis.

Wat vooral opvalt bij alle plannen die in de nieuwe gemeente Dijk en Waard naar buiten komen en stug door de raad worden aangenomen, is het feit dat de burgers er niets over te vertellen hebben. 

Niemand van die ‘volksvertegenwoordigers’ woont op de plaatsen waar door de plannen de grootste druk gaat ontstaan. Ze wonen er niet en ze kijken er ook niet, laat staan dat het ze interesseert hoe of de bewoners het ervaren.

Museum Broekerveiling krijgt geld om nog weer te investeren in 25 fluisterbootjes, maar als je aan de vaarroute van die bootjes woont dan weet je dat het enige dat aan die bootjes fluistert de motortjes zijn. Wat er in vaart schreeuwt, jengelt, huilt. Rustig op je terras achter je huis zitten, zit er nu al niet meer in. Laat staan al daar nog 25 van die boten bijkomen. Op dit moment zie je al veel bewoners schuttingen en schermen plaatsen om al die ellende niet meer aan ze voorbij te zien gaan. 

Waar die aanschaf en de verwachte groei van het aantal bezoekers van museum Broekerveiling op is gebaseerd, vind je nergens in de plannen terug. Daar heeft ook nog geen raadslid naar gevraagd!

De bevolking draait op voor de kosten en ook voor de overlast die het met zich meebrengt.

We worden pas weer ‘gehoord’ als er verkiezingen zijn en het geloof in de politiek zal dan weer bizar minder zijn dan nu al het geval is.

Landelijk moeten de boeren bloeden voor de politieke koehandel in CO2. De steenkolen centrales gaan weer volop draaien en in Dijk en Waard gooien we alles open voor toeristen om de burgers tot overlast te zijn. Waar vroeger nog ‘meten is weten’ garant stond voor het maken van afgewogen beleid lijkt het erop dat “het volk dat weet, spreekt niet; zij die het volk vertegenwoordigen, weten niet.” 

Waar het tot voor kort nog normaal was om bewoners te groeten als je voorbij voer, daar durf je nu bijna niet meer te groeten. Sterker nog; veel mensen hebben hun tuin zo ingericht dat ze niemand meer zien die langskomt. Het feit dat ze wel horen wat erlangs komt is al erg genoeg voor ze, maar dat lijkt en blijkt op het gemeentehuis van Dijk en Waard totaal niet van belang.

Wat er nu aan coalitie zit geeft er in ieder geval blijk van “NIETS, MAAR DAN OOK NIETS, OM HAAR INWONERS TE GEVEN”. Ze hebben er in ieder geval toe bijgedragen dat de door hun verfoeide partij ‘Forum voor Democratie’ de meest sociale en extreem linkse partij is in de raad van Dijk en Waard. 

Met dank aan Dijk en Waard Onafhankelijke Partij, Senioren Dijk en Waard, LokAal Dijk en Waard en VVD namens de rechtervleugel in Dijk en Waard en al die andere jaknikkers.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief