De schijndemocratie van de waterschappen.

Volgende week gaan we weer met zijn allen naar de stembus en de indruk wordt gewekt dat we voor wat betreft de waterschappen een democratisch bestuur gaan kiezen. Dat is wel de dooddoener van de eeuw, want een deel van de bestuurders wordt niet gekozen, maar gewoon aangesteld, de zogenaamde ‘geborgde’ zetel.

De waterschappen in Nederland gaan vooral over water en wat er verder bij komt kijken. Dat is nogal veel omvattend en het vergt de nodige kennis van zaken om daar mee om te gaan. Al jaren achter elkaar blijkt dat de oppervlaktewateren in Nederland in kwaliteit achteruit te gaan. Vorig jaar was slechts 20% van de gemeten wateren van voldoende waterkwaliteit. Zo’n 80% van de wateren is van matige tot zeer slechte kwaliteit. Hoe dat kan? Het meest makkelijke antwoord dat je wel hoort, komt door de boeren en tuinders en hoewel ‘zwarte piet’ is afgeschaft in Nederland zijn er toch wel heel veel partijen, ook binnen de waterschapsbesturen die daarin volharden. Het probleem ligt echter volledig bij de waterschapbestuurders in Nederland zelf.

Een kwestie van geld.

Voor velen lijkt het behalen van een zetel in zo’n bestuur vooral gelegen in de financiële inkomsten die men er mee binnen haalt, want voor ¾ werkdag in de maand ontvang je toch al makkelijk € 492,68 p.m. plus daarboven op een onkostenvergoeding van € 173, 46. Over de éénmalige bijdrage in ziektekosten en de 8% vakantiegeld laten we voor het gemak maar even achterwege.

Kennis heb je er in ieder geval niet voor nodig bleek afgelopen zondag wel toen plucheklever

Floris de Boer (LokAal Dijk en Waard) op zijn Facebookpagina bekend maakte dat hij voor het VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) de niet-democratische geborgde zetel voor deze vereniging gaat innemen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het is wel weer tekenend voor het gehalte en baantjesjagerij binnen zijn politieke partij LokAal Dijk en Waard en de wethouders Langedijk en Rep hebben wat dat betreft een waardig mede baantjesjager aan hem.

Het valt allemaal niet mee.

Het wordt wel een enorm zware taak voor deze Floris de Boer, want zoals hij meldt moet hij helemaal uit zijn eigen comfortzone voor deze nieuwe, bijzondere politieke functie? Het water is dus blijkbaar een POLITIEKE kwestie voor deze, keer op keer voor zijn verantwoording weglopende, lokale ‘eigenbelangen’ behartiger. 

Hoe durf je als Vereniging van Bos- en Natuureigenaren aan zulk een onbenul een geborgde zetel te geven? Het water is al genoeg verontreinigd daar heb je toch in deze tijd met grote milieuproblemen vakmensen voor nodig om tot goede oplossingen te komen. Toch geen flierefluiters die een kopje koffie gaan drinken of een leuk bezoekje gaan afleggen.

Het lijkt Floris leuk om mensen te gaan ontmoeten, veldbezoeken, kopjes koffie en kennis te maken met nieuwe mensen. Zo leuk! Zeker omdat je daar nog geld voor krijgt ook. 

Gemeenschapsgeld geeft lekker weg.

De VBNE zal wel net als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer geen verantwoording hoeven af te leggen aan hun subsidiënten over de wijze waarop ze met het geld omgaan. Ze hoeven alleen maar bedragen op te voeren onder het kopje ‘beheer’, maar hoe ze beheren hoeven die organisaties niet te vertellen. Het Oosterdelgebied is daar sinds Staatsbosbeheer eigenaar is het meest duidelijke voorbeeld van. Net als dat zij amateurs het gebied laten onderhouden stuurt VBNE de grootste klaplopende amateur als vertegenwoordiger naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Het heeft daarom ook geen enkele zin om aan die waterschapverkiezingen mee te doen zolang er geen mensen met kennis over waterschapkwesties op de kieslijst staan. Het oppervlaktewater wordt er de komende vier jaar beslist niet beter op.

Geef een reactie