Geld dat stom is, maakt recht wat krom is!

“Na moeilijke financiële jaren wordt het hoogtijd Langedijk weer in de vaart der volkeren omhoog te krijgen met (de gotspe) meer aandacht voor het milieu, het toerisme en kansen voor de horeca”, althans dat is de inzet van het nieuwe College onder aanvoering van de blijkbaar al even autistische Dorpsbelang Langedijk wethouder, Jongenelen in navolging van zijn voorganger Beers.

Liet wethouder Beers in de voorgaande jaren een spoor na van inwoners van Langedijk waar niet naar geluisterd werd, Jongenelen lijkt wel dezelfde koers te volgen met de bewoners van de Bomenbuurt in Zuid-Scharwoude.

Het probleem zit hem voornamelijk in het feit dat de genoemde wethouders en ook hun ambtenaren niet in Langedijken en ook niet aan het water wonen, want anders zou er over de plannen toch een stuk genuanceerder worden gesproken en gedacht.

Helaas de komende vier jaar moeten we het weer doen met een wethouder en ambtenaren die wel heel ver van de Langedijker samenleving afstaan. Praten met bewoners dat doen ze, als het echt moet, liever na afloop van een project. Meedenkende burgers waren en zijn niet in belang van de Dorpsbelang Langedijkwethouders. Na de verkiezingen hebben ze hun stempelkussen met dikke inkt ingesmeerd en ze willen kost wat kost hun stempel in het Langedijkse nalaten. Volledig van elke realiteitszin ontdaan!

Als je nu al ziet wat er op het water in Langedijk gebeurd dan moet je dat toch zeker niet toewensen aan de mensen die al genoeg overlast ervaren op andere punten als onveiligheid van het verkeer op de weg, de overlast van drie dagen kermis. Die krijgen er nog eens de overlast en onveiligheid op het water en de geluidsoverlast die daarbij komt nog eens dik bovenop.

Voor alle zuipschuiten wil daarbovenop Langedijk Waterrijk nog eens zorgen dat er hoofdvaarten en subvaarten komen om de verkeersregels op het water nog een stuk moeilijker te maken. Verkeersregels op het water zijn binnen de grenzen van Langedijk nu al vaak niet van toepassing, laat staan dat er op gehandhaafd wordt. In de toekomst krijgen we ook nog eens drie keer in het uur over de Langedijker waterwegen rondvaarten van de Broekervaart door de sloot. Kortom de inwoners worden niet alleen voor jaren opgescheept met extra gemeentelijke lasten, de aanwonenden zullen ook eens in de twintig jaar hun schoeiïngen moeten vernieuwen. Daar staat alleen maar een enorme overlast tegenover.

Het kost al met al meer dan dat het oplevert. Als de profiterenden van het toerisme, Museum Broekerveiling en de horeca van Langedijk voor die kosten zouden opdraaien dan viel de financiële pijn nog wel mee, maar de OVERLAST?

Die is er gehoord wethouder Jongenelen en zijn ambtenaren nu niet en die gaat er ook nooit komen volgens hen. Wat dat betreft zijn en blijven het struisvogels en met de ganzen erbij in ons gebied zorgt dat op zich al voor veel overlast en ergernis.

Geef een antwoord