Het grote luchtfietsen in Langedijk!

Met héél veel trots lijkt wethouder Beers het luchtfietsen weer tot leven te wekken door “Langedijk ontwikkelt met water” tot visie te verheffen. Eens in de tien jaar is er altijd wel weer iemand in Langedijk die een oud plan uit de kast haalt en daar goede sier mee probeert te maken. Dat je met een bootje in Langedijk kunt varen dat weten inmiddels al veel mensen en het wordt ook door velen gedaan. Vraag het ook maar aan de bewoners aan de Achterburggracht, het Schapenland en de Noorderplas. Zij weten als geen ander wat het is om aan het water te wonen zeker in Langedijk waar men ongegeneerd met bierfles of wijnglas in de hand over het water kan varen. Toezicht en handhaving zijn minimaal, want daar is geen gemeentelijk geld voor beschikbaar. Als je echter maar voldoende drinkt dan kom je tot fraaie gedachten en als je dat met andere drinkbroeders aan het papier toevertrouwd dan lukt het je ook wel om de raadsleden van Langedijk te laten geloven dat hier sprake is van een breed gedragen VISIE.

Wat is nu die visie precies volgens Beers?

“De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is zowel een beleidsvisie als een planologisch-juridisch toetsinstrument. Ze wordt als planologisch juridisch toetsingsdocument ingezet bij ruimtelijke plannen en initiatieven. Doel daarvan is om water-gerelateerde ontwikkelingen in balans met elkaar en integraal te laten plaatsvinden.” Het is een ‘toetsinstrument’ volgens Beers. Dat is een prachtig uitgangspunt en als je het hele visionaire gebral verder doorleest dan vind je nergens terug waar Beers aan denkt te gaan toetsen. Ook dat is niet vreemd voor de gemeente Langedijk. Als je niets weet of hebt dan kan je daar ook niet op toetsen. Het is ook niet voor het eerst zoals ik al schreef. Zo om de tien jaar kan je dit hier in Langedijk meemaken, maar gelukkig voor Langedijk kijkt deze Langedijker Belangwethouder nog wel even terug in het verleden. Hij legt uit: “Deelproducten van de visie. Deze visie is voorafgegaan door het ontwikkelpers-pectief. Het geeft een overzicht van lokaal en bovenlokaal beleid, trends en ontwikkelingen, de doelgroepen, feiten en cijfers en samenwerkingspartners.”

Als je het hele verhaal van dit ‘Ontwikkelperspectief’ leest dan stuit je op veel blablabla dat ook te lezen is in ‘Langedijk ontwikkelt met water, maar je zult er over Langedijk weinig feitelijke cijfers aantreffen.

Ontwikkelperspectief ter inzage – Printversie pdf, 15MB

Dat komt waarschijnlijk omdat ze er op de Vroedschap vanuit gaan dat de inwoners van Langedijk op het gebied van cijfers net zo goed zijn ingevoerd als de raadsleden van Langedijk en moet je het daarom niet moeilijker maken dan dat het is. Vandaar de vriendelijke toon die Beers aanslaat; “Menselijke maat staat centraal.

Langedijk biedt een gastvrij welkom voor bezoekers die willen genieten, maar Langedijk is ook gesteld op haar dorpse, landelijke uitstraling. Daarbij behoren rust, betrokkenheid en menselijke maat tot de kernwaarden van de gemeente. Wij willen dat bewoners, ondernemers en bezoekers van het dorp het water in goede balans met elkaar kunnen gebruiken.”

Wat wordt er precies bedoelt met “in goede balans met elkaar kunnen gebruiken”?            Dat schijnt volgens Beers pas te kunnen als; “De basis op orde” is.

Tja en hoe doe je dat dan wethouder? Ah!!! Door . . . .

“Kwaliteit. Een belangrijk onderdeel van het op orde brengen van de basis betreft het behouden en versterken van de kwaliteit van de vaarwegen en de oevers. Dit heeft betrekking op een aantal facetten die onder andere het beheer betreffen. Vaarwater moet voldoende diepte hebben en waterplanten mogen het varen niet belemmeren. Het gaat ook over in stand houding van de kwetsbare oevers. Aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het adequaat onderhouden hiervan.”

Waar het dus eigenlijk allemaal om draait is het volgende. Je maakt Langedijk doorvaarbaar. Dat heeft een positief effect op de WOZ-waarde van de huizen, want die worden meer waard. De kwetsbare oevers van die huiseigenaren, er is al vijftig jaar bij die huizen geen boot voorbijgegaan, zijn een verantwoordelijkheid van de aanliggende eigenaren. Men gaat dus niet alleen meer WOZ betalen, maar eens in de twintig jaar zijn de kosten voor een nieuwe schoeiïng ook voor kosten van de eigenaren. Voor het Oosterdel waar de tuinders al jaren worden geplaagd door ganzen- en rattenoverlast komen ook extra kosten om de oevers van hun akkers te verstevigen.

Zoals altijd bij de plannenmakers tref je geen cijfers aan van het huidige gebruik van het Langedijker water. Hoeveel boten varen er nu al op de diverse punten in de gemeente voorbij? Hoeveel boten liggen er zomers in het weekend al op de Noorderplas en hoeveel boten kunnen er nog bij? Wat is voor de bewoners aan het water aanvaardbaar? Daar hoor je luchtfietser Beers niet over. Dat is allemaal niet van belang. Zijn menselijke maat is blijkbaar toch net iets anders dan dat van anderen, maar hij woont ook niet aan Langedijker water.

Geef een antwoord