Kwaad ei kwaad kuiken.

Het feit dat de coalitie van Dijk en Waard na elf maanden alweer uit elkaar valt, laat maar weer eens zien dat ook een gemeentelijke herindeling er niet op vooruit gaat door te starten met bestuurders en raadsleden die er in de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook al niets van bakten.

Draaikonten die er alleen op uit zijn om rekening te houden met hun eigen positie in plaats van dienstbaar te zijn aan de bevolking. Raadsleden hebben nog maar voor ongeveer 20 % zeggenschap over het te maken beleid, want alle beleidsterreinen die er vroeger toe deden zijn uit gemakzucht overgeheveld naar regionale samenwerkingsverbanden waar zelfs de wethouders geen invloed meer op hebben, omdat daar managers zijn aangesteld die inhoudelijk en kwalitatief hun meerdere zijn.

Wat in Langedijk al jaren duidelijk was, lijkt in zijn geheel overgewaaid naar het Waardse deel van de gemeente. Een groep van mensen verenigd in een coalitie die niet blijken te kunnen communiceren met elkaar. Te vol van het eigen kunnen en te doof om naar anderen te luisteren en te druk om zichzelf zo te positioneren dat er meer in zal zitten dan alleen dat raadlidmaatschap. De grootste mannenbekken in het college en de konkelpotten (weet niet of dat op dit moment de juiste lhbti-omschrijving is) in de raad. 

De komende maand mogen de kiezers op grote afstand toekijken hoe de stoelendans op de Parelhof zich zal ontwikkelen en welke van de drie uitverkoren oppositiepartijen een nieuwe wethouder mag leveren. De PvdA valt in ieder geval af, want die partij is al in het College vertegenwoordigd door de man met de ketting en de lintenknipschaar. Daarbij komt dat in Langedijk er al een PvdA-wethouder is geweest die daar ook zat namens de Gristenunie. Ruim baan voor GroenLinks zou je dan denken, maar helaas niets is zo grillig als de ego’s binnen de lokale partijen. Het kan nog naar alle kanten draaikonten.

De kiezers hebben nog drie jaar het nakijken. Wat maar weer aantoont dat verkiezingsprogramma’s van wat voor partij dan ook pure onzin zijn. Als burgerparticipatie werkelijk iets meer zou zijn dan de woorden die de partijen daarover in hun programma’s hadden staan dan zou deze kwestie rond het huidige onbehoorlijke bestuur aan de burgers moeten worden voorgelegd. 

Als je na elf maanden al niet meer met elkaar kunt praten dan kan je toch ook niet geacht worden een gemeente te besturen. De verkiezingscampagne voor een nieuwe gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard een jaar geleden laat nog maar weer eens duidelijk zien dat ‘kakelen nog geen eieren leggen is’!

Geef een antwoord